STYRET INFORMERER APRIL 2020

SMITTEFOREBYGGENDE TILTAK I BORETTSLAGET

Lokalet Camilla og trimrommet er fortsatt stengt for bruk. Fellesarrangementer, inkludert beboermøtet, er avlyst. Styret vil åpne trimrommet så snart vi mener det er forsvarlig. Vaskemidler og nye rutiner for bruk må også på plass før åpning.

Fortsett å vaske hender, vis hensyn når du hoster og hold avstand til andre (dette gjelder spesielt i heisene). Følg myndighetens anbefalinger på helsenorge.no

RENHOLD

Vaskefirmaet vasker trapper og oppganger hver fredag formiddag. Om alle kan tar inn sine dørmatter torsdag kveld/fredag morgen, kan renholderne gjøre en mye bedre jobb!

VÅRDUGNAD

Pga. koronasituasjonen blir dugnaden annerledes i år. For at vi ikke skal være for mange sammen på en gang, sprer vi dugnaden over en hel uke. Du velger selv når du kan bidra. Du kan enten jobbe alene eller alliere deg med naboene (f.eks. via borettslagets Facebookgruppe). Arbeidsoppgavene er hengt opp i sykkelboden i nr. 96, innerst finner du også utstyr og søppelsekker. Spør vaktmesteren om du trenger noe mer. Hageavfall som skal fraktes bort, settes nede ved gjesteparkeringen. Se eget oppslag.

GENERALFORSAMLING 2020

Pga. koronapandemien blir det ingen vanlig generalforsamling i år. Vår forretningsfører USBL har laget en digital løsning for alle sine borettslag som styret har vedtatt å bruke. Alle andelseiere skal kunne logge seg «min side» på USBLs portal og lese innkallingen og avgi stemme. Generalforsamlingen vil være åpen i en uke. Det vil være mulighet for å stille spørsmål til styret i løpet av denne tiden. Det vil også bli mulighet for en papirløsning. Det kommer mer informasjon snart.

GJESTEPARKERINGSKORT FOR 2020-2022

De nye kortene har fortsatt ikke kommet fra parkeringsselskapet. Styret ber alle om å bruke de gamle inntil videre. Ingen får bot ved bruk av disse.

 INNSAMLING AV FARLIG AVFALL

Borettslaget har fått være med i kommunens innsamlingsordning av farlig og elektronisk avfall. I uke 19 vil det stå fire kasser for farlig avfall og en kasse for EE-avfall utenfor nr. 96. Det kommer eget oppslag.

SYKKELSTATIVER

Styret har kjøpt inn sykkelstativer til sykkelbodene i lavblokkene og 98. De vil komme i slutten av april.

VIKTIGE DATOER:

Vårdugnad 22/4-29/4
Neste styremøte er 14/5
Generalforsamling 20/5-27/5

Styret holder «Åpent tid» på telefon en halv time før hvert styremøte.
Ring styreleder på 900 67 128.
Ønsker du skriftlig kontakt, bruk Lettstyrt: https://kollektivet.lettstyrt.no/contact_board
Du finner mye informasjon om Kollektivet på nettsiden vår: http://www.brlkollektivet.no/