Innsamling av farlig avfall tirsdag 5. mai til mandag 11. mai

Renovasjonsetaten tilbyr oss gratis henting av farlig avfall fra tirsdag 5. mai til mandag 11. mai. Det vil bli satt ut beholdere utenfor nr. 96. Beholderne vil være låst og vaktmester vil ta imot avfall i sin arbeidstid. Det er flott om alle som har farlig avfall å kvitte seg med, benytter av dette tilbudet.

Alt farlig avfall skal leveres i tett emballasje og innholdet må fremkomme av emballasjen.

Det er ikke lov til å levere eksplosiver (f. eks fyrverkeri), smittefarlig avfall (f. eks gule poser med smittvernsutstyr etter kontroll, sprøytespisser), medisiner (feks piller, legemidler) eller radioaktivt materiale.

Lysstoffrør, brannslukkere eller gassbeholdere over 500 gram, tas ikke imot i denne innsamlingsordningen, men vi henviser til matbutikker, minigjenbruksstasjoner eller gjenbruksstasjoner

Følgende avfall skal samles i hver sin gjennomsiktige plastpose:
Sparkel, lim og akryl etc. på tube
Spraybokser med unntak av fugeskum spraybokser.
Fugeskumspraybokser

Følgende avfall skal samles i hver sin bøtte: Småbatterier og alle typer lyspærer

Renovasjonsetaten har dessverre erfart at låser og beholdere forsvinner, eller blir utsatt for hærverk. Økonomisk tap som oppstår i denne forbindelse vil kunne bli krevd erstattet av borettslaget. Det samme gjelder økonomisk tap som kan oppstå på Renovasjonsetaten hånd ved alvorlige brudd på leveringsbetingelsene, typisk levering av eksplosiver, smittefarlig -eller radioaktiv avfall, samt ved sølete/tilgrisete beholdere.