Hovseterhjemmet – info januar

Prosjektet går videre og er i rute iht fremdriftsplanen. De ligger litt bak på råbygget på grunn av kulden, men dette kjører de inn på tømrerarbeidene. Om en uke starter de opp med arbeid innvendig.

VA arbeidene er snart ferdigstilt, men det kan hende det må pigges noe mer pga fjell og tæle i bakken.