Borettslaget har hatt befaring fra Renovasjonsetaten

Borettslaget hadde i uke 4 besøk av en kunderådgiver fra Renovasjonsetaten. Hun og vaktmesteren foretok en befaring i alle våre søppelrom. Informasjon om resultatet av hennes observasjon er delt ut i alles postkasser og som dere kan se, så var hun ikke helt fornøyd. Renovasjonsetaten vil derfor om kort tid gjennomføre en dør-til-dør-aksjon hos oss for å fortelle/forklare om kildesortering og avfallshåndtering.  Kildesortering er obligatorisk i Oslo og det er viktig at alle følger opp dette. Se også ny  info i beboerguiden under «avfall og kildesortering«.

Hva skal i de forskjellige posene

Hva skal i de forskjellige posene?