Informasjon fra Hovseterløftet

UTROLIG MEN SANT – nå ferdigstilles «104»-plassen i regi av Boligbygg!

På grunn av forsinkelser og konkurs hos entreprenør ble ikke arbeidet ferdigstilt i 2017. Arbeidene startet omsider opp igjen man. 28.mai, og skal ferdigstilles i løpet av juni.

Vi beklager virkelig forsinkelsene – og gleder oss til å få på plass en fin lekeplass til sommerferien!

Spørsmål? Kontakt Eigil Skule i Boligbygg: eigil.skule@bby.oslo.kommune.no

 

Ønsker du å lese mer om Hovseterløftet? Se deres plan for områdesatsning her.