Styret informerer juni

Det nye styret er nå konstituert og består av:

Styremedlemmer

Solveig Wahl Ekedahl (styreleder)

Morten Rambech Dahl (nestleder)

Roman Grinsted

Turid Dahlen Thofte

Henrik Paulov Hammer

Varamedlemmer

Knut Bryn

Saurav Sharma

Generalforsamling 2018

Protokoll fra generalforsamlingen er lagt ut på nettsiden og kan også fås i papirutgave hos vaktmester Eriksen.

Avregning strøm

USBL har nå avregnet strømmen for 2017 og 2018 og sendt ut brev til andelseierne.

Sommerinfo

Styret har ferie fra uke 27 til 32. E-poster og henvendelser på Lettstyrt vil leses og besvares sporadisk. Vaktmester Eriksen har ferie i uke 29 og 30. Det vil komme eget oppslag om hvilke styremedlemmer som kan kontaktes ved eventuelle akutte situasjoner.

Kos dere på balkongen i sommer, men husk husordensreglene og ta hensyn til naboene rundt deg. Vær forsiktig når du vanner, du må ikke la det renne ned til naboene under!

Det ikke lov til å grille på borettslagets fellesområder i sommer.

Slipp ikke uvedkommende inn i bygget, hold spesielt oppsyn med takterrasser og branntrapper og hold branndørene lukket.

Styret ønsker alle en riktig god sommer!