Styret informerer desember 2018

Oppgradering av barnehagens uteområdet

Gjerdet/porten til og uteboden i barnehagen vil bli byttet ut.

Spørreundersøkelse om fremtidig behov for garasjeplass

Takk for alle svar. Det var en høy svarprosent på spørreundersøkelsen og det setter vi stor pris på. Styret har kommunisert et behov videre til eierne av Landingsveien 14, men påpeker at vi er imot omreguleringen av tomten.

Garasjesaken

Landing Sør planlegger å levere sitt planforslag til Plan og Bygningsetaten i månedsskifte desember/januar. Har du et politisk nettverk er det viktig at du begynner å påvirke dem nå i tilfelle saken går til politisk behandling. Ønsker du å være med i en av gruppene i borettslaget som jobber mot utbyggingen, så meld fra til styret. Følg med på https//innsyn.pbe.oslo.kommune.no (Landingsveien 14).

Camillamiddager 2019

Fra januar 2019 øker vi prisen til 50,- for voksne, men beholder prisen på barn og ungdom som 2018.

Trimrom

Den årlige treningsavgiften for trimrommet blir på 600,- for 2019. Informasjon om innmeldingsskjema og betaling kommer i begynnelsen av januar.

Husk at husordensreglene om ro mellom kl. 2200 og 0600 gjelder også på trimrommet. Du kan trene, men ikke spille høy musikk og slippe tunge vekter i gulvet.

Vaskeriene

Husk å skrive tydelig etternavn og etasjenummer når du skriver deg opp på vaskelisten.

HMS

Brannvarslingsanlegget vårt ble kontrollert 12. og 13. Desember og det fungerer som det skal.

Styret ønsker alle en god desember!