NY INFORMASJON OM BORETTSLAGET KOLLEKTIVETS GENERALFORSAMLING 2020

Den digitale generalforsamlingen forlenges til den 28.05.

Møtet deles i en høringsfase og en avstemmingsfase.

Høringsfasen åpner onsdag 20.05 og varer fram til fredag 22.05 kl. 13.59.

I denne tiden kan du stille spørsmål til sakene og komme med eventuelle benkeforslag til valget. Spørsmål/benkeforslag skal sendes via Lettstyrt (velg «generalforsamling» i henvendelsesfeltet). Spørsmål og svar vil publiseres i «Oppslag og publiseringer» på «MIN SIDE»

Avstemmingsfasen åpner 22.05 kl. 16.00 og varer til og med den 28.05.

I denne tiden er det kun mulig å stemme.

Det er fortsatt mange som ikke har registrert seg som bruker på «MIN SIDE» (via usbl.no).

Styret er behjelpelige med å registrere eventuelle manglende mobilnummer og e-postadresse fram til tirsdag 19.05. Ta kontakt med oss via Lettstyrt (velg «generalforsamling» i henvendelsesfeltet)

Andelseiere som ikke er «på nett» kan hente en papirutgave av innkallingen og en stemmeseddel hos vaktmester i hans arbeidstid fra den 20.05.

Hovseter 16.05.20
Styret