STYRET INFORMERER MAI 2020

SMITTEFOREBYGGENDE TILTAK I BORETTSLAGET

Lokalet Camilla og trimrommet er fortsatt stengt for bruk. Styret har bedt bydelsoverlegen om retningslinjer for gjenåpning av trimrommet.

Fortsett å vaske hender, vis hensyn når du hoster og hold avstand til andre (dette gjelder spesielt i heisene). Følg myndighetens anbefalinger på helsenorge.no

DET NYE AKTIVITETSOMRÅDET

Bordtennisbordet er flyttet til det nye aktivitetsrommet. Den nye døren inn til trimrommet er montert og garderoben er snart klar til bruk.

VÅRDUGNAD

Noen få og iherdige beboere sørget for at de fleste oppgavene ble utført. Tusen takk for innsatsen!

GENERALFORSAMLING 2020

Den digitale generalforsamlingen forlenges til den 28.05. Møtet deles i en høringsfase og en avstemmingsfase. Høringsfasen åpner onsdag 20.05 og varer fram til fredag 22.05 kl. 13.59. I denne tiden kan du stille spørsmål til sakene og komme med eventuelle benkeforslag til valget. Avstemmingsfasen åpner 22.05 kl. 16.00 og varer til og med den 28.05. I denne tiden er det kun mulig å stemme. Se eget oppslag.

 VIKTIGE DATOER:

Generalforsamling 20/5-28/5

Ønsker du skriftlig kontakt, bruk Lettstyrt: https://kollektivet.lettstyrt.no/contact_board Du finner mye informasjon om Kollektivet på nettsiden vår: http://www.brlkollektivet.no/

 

 

Styret ønsker alle en riktig god 17.mai!