STYRET INFORMERER JUNI 2020

STYRET

Det nye styret er nå konstituert og består av:

Styremedlemmer: Solveig Wahl Ekedahl (styreleder), Morten Rambech Dahl (nestleder), Isabelle Morstøl Øvremo, Knut Bryn og Veronica Alberti-Gerhardsen.

Varamedlemmer: Johan-André Halse Eikrem og Hans Hamid Rasmussen

 TRIMROMMET

Det har kommet flere forespørsler om når trimrommet åpner. Styret ønsker å åpne trimrommet i begynnelsen av juli om vi klarer å få på plass et tilfredsstillende renhold og gode «koronasikre» rutiner. Det vil komme eget oppslag i løpet av kort tid.

 UTEOMRÅDET VÅRT

Nåletreet utenfor nr. 96 var invadert av barkbiller og måtte fjernes. Gangveien ned til gjesteparkeringen og på baksiden av lavblokkene er nesten ferdige.

 SOMMERINFO

Styret har ferie i uke 27 til og med uke 32. Henvendelser på Lettstyrt vil leses og besvares sporadisk. Vaktmester Eriksen har ferie uke 26, 27, og 29, 30. Se eget oppslag.

Kos dere på balkongen i sommer, men husk husordensreglene og ta hensyn til naboene rundt deg. Vær forsiktig når du vanner, du må ikke la det renne ned til naboene under!

Det er fryktelig tørt ute og styret ber at det ikke grilles på borettslagets fellesområder i sommer.

Slipp ikke uvedkommende inn i bygget, hold spesielt oppsyn med takterrasser og branntrapper, og hold branndørene lukket!

Fortsett å vaske hender, vis hensyn når du hoster og hold avstand til andre (dette gjelder spesielt i heisene). Følg myndighetens anbefalinger på helsenorge.no

Styret starter høstens styrearbeid med et arbeidsseminar på Camilla den 22.08. Det vil ikke være noen åpen tid før møtet.

Ønsker du skriftlig kontakt, bruk Lettstyrt: https://kollektivet.lettstyrt.no/contact_board 
Du finner mye informasjon om Kollektivet på nettsiden vår: http://www.brlkollektivet.no/

 Styret ønsker alle en riktig god sommer!