Vaktmesteren er på ferie i uke 26, 27 og 29, 30

Han vil ikke være tilgjengelig for borettslagets beboere i diesse periodene.

Hovseter vaktmestersentral vil sørge for at de viktigste vaktmesteroppgavene blir utført. Det vil ikke være mulig å leie hybel eller få utført andre vaktmesteroppgaver i ferien.

Se beredskapsoppslag i oppgangene/etasjene for kontakt med styret i beredskapssituasjoner og andre akutte situasjoner.