STYRET INFORMERER MAI/JUNI 2020

SMITTEFOREBYGGENDE TILTAK I BORETTSLAGET

Styret åpner nå for utleie av lokalet Camilla for inntil 20 personer. Som leietaker må du ha oversikt over hvem som er til stede og ha ansvaret for at gjeldende smittevernregler overholdes.

Trimrommet er fortsatt stengt for bruk. Styret har bedt bydelsoverlegen om retningslinjer for gjenåpning av trimrommet.

Fortsett å vaske hender, vis hensyn når du hoster og hold avstand til andre (dette gjelder spesielt i heisene). Følg myndighetens anbefalinger på helsenorge.no

GENERALFORSAMLING 2020

Den digitale generalforsamlingen ble avsluttet den 28.05. kl. 18.00. Protokollen vil signeres og legges ut på Lettstyrt når stemmene som ble avgitt på papir er telt opp. Styret vil sende ut en melding når protokollen er klar. For ikke-digitale andelseiere vil det være mulig å hente en papirutgave hos vaktmesteren.

Styreleder vil innkalle det nye styret til et konstituerende styremøte i juni.

UTEOMRÅDET

Noen beboere i nr. 98 har dannet «en grønn gerilja» og plantet blomster på uteområdet vårt. En annen gruppe beboere har startet å luke på haugen foran lavblokkene. Ta kontakt med styret om du ønsker å bidra og kom gjerne med gode ideer som kan gjøre området vårt grønnere og vakrere!

Vårt gartnerfirma vil i løpet av sommeren erstatte den ødelagte trappen ned til gjesteparkeringen med en gangsti. De vil også utføre vedlikehold av gangveien bak lavblokken.

 

Ønsker du skriftlig kontakt, bruk Lettstyrt: https://kollektivet.lettstyrt.no/contact_board

Du finner mye informasjon om Kollektivet på nettsiden vår: http://www.brlkollektivet.no/

Styret ønsker alle en riktig fin langhelg!