Spørsmål, kommentarer og benkeforslag til generalforsamlingen

Høringsfasen av den digitale generalforsamlingen er nå åpnet.

Eventuelle spørsmål og benkeforslag skal sendes via Lettstyrt som tidligere informert via epost og nettside. Benkeforslag skal inneholde en kort presentasjon av kandidaten(e) og et bilde

Kommentarfeltene i innkallingen erstatter muntlige innlegg på en vanlig generalforsamling, styret oppfordrer til å bruke dem med omhu.

Tilleggsinformasjon til sakene og valgkomiteens innstilling er publisert i «oppslag og publiseringer» på portalen. Der vil også spørsmål og svar legges ut.