Kategoriarkiv: Beboer

Velkommen til beboermøte

på Camilla tirsdag 30.10. kl. 19.00

Styret informerer om saker i arbeid og det vil være rom for diskusjoner og spørsmål. Temaene er blant annet: Asfaltering, garasjesaken, trimrommet, HMS, energiøkonomisering med mer.

Servering av kringle, kaffe og te

STYRET

Oppdatering av nøklar

Dersom det er fleire som får problemer med å opne garasjeporten (eller andre dører) så må de først gå til oppdateringsboksen utanfor styrerommet og oppdatere nøklane.

Det gjer de ved å sette nøkkelen i holet, vente til det orange lyset blir grønt, og ta nøkkelen ut igjen.

Mvh

Styret

 

Skifte av lås på Garasjeporten

Som de sikkert har oppdaga blei det rett før helga skifta sylinder på utsida av garasjeporten på øverste plan i garasjeanlegget.

Eg beklagar at dette blei gjort utan forutgåande varsling, og at det skjedde rett før helg.

Alle nøklar som går til hovedinngangane skal også gå til garasjeanlegget. Låssylinderen er også litt spesiell, sidan det er ein mikrobrytar. Den skal vris ca 1 millimeter til høgre, og så er det eit lite knepp, og porten går opp. Den skal altså ikkje heilt rundt slik som dørlåsane.

Dersom det er nokon som leiger ut plass til eksterne så må de kontakte meg eller vaktmester, slik at vi kan lage nøkkel til dei. Vaktmester har alt nokre.

Skulle det vere nokon som har problemer med å bruke porten, så kan de framleis bruke den gamle nøkkelen på døra i trappegangen (mellom 96 og 98) og på innsida av porten.

Kontakt meg etter arbeidstid dersom de ikkje får nøkkelen til å fungere i låsen. Eg kan nås på 47649659, eller på styret@brlkollektivet.no

Mvh

Cato Myrkaskog

For Styret.