Kategoriarkiv: HMS

Viktig HMS-informasjon til alle beboere

Sammen skal vi forebygge faren for brann, feil på det elektriske anlegget, vannlekkasjer m.m.

Som beboer (gjelder også hybelboere) er du pliktig til å føre tilsyn i egen leilighet og styret har ansvar for å informere dere om disse pliktene. Styret må også dokumentere at arbeidet er blitt gjort og har derfor utarbeidet fire sjekklister som sendes ut en gang pr. år. Disse sendes ut og fylles ut digitalt, men kan også fås i papirformat hos vaktmester (fylles ut og returneres til vaktmester innen 11.12.19).

 Sjekklister for «Våtrom, kjøkken og ventilasjon» og «Avfall og skadedyrbekjempelse» er nå sendt på epost via Lettstyrt. Send oss en henvendelse på Lettstyrt: https://kollektivet.lettstyrt.no/contact_board

om du ikke har mottatt den.

 

Sjekklister for brannvern og elektrisitet sendes ut på våren.

Takk for at du bidrar til at Borettslaget Kollektivet er et trygt og sikkert sted å bo!

STYRET

Viktig HMS-informasjon til alle beboere

Styret har nå oppdatert HMS-sidene på borettslagets nettside http://www.brlkollektivet.no/?page_id=2703 og revidert HMS-planen (ligger på Lettstyrt). Gi oss gjerne tilbakemelding om du finner feil eller mangler.

Sammen skal vi forebygge faren for brann, feil på det elektriske anlegget, vannlekkasjer m.m.

Som beboer (gjelder også hybelboere) er du pliktig til å føre tilsyn i egen leilighet og styret har ansvar for å informere dere om disse pliktene. Styret må også dokumentere at arbeidet er blitt gjort og har derfor utarbeidet fire sjekklister som sendes ut en gang pr. år. Disse sendes ut og fylles ut digitalt, men kan også fås i papirformat hos vaktmester (fylles ut og returneres til vaktmester innen 30.04.19).

Bilderesultat for sjekkliste

Sjekklister for brannvern og elektrisitet er nå sendt på epost fra Lettstyrt. Send oss en henvendelse på Lettstyrt: https://kollektivet.lettstyrt.no/contact_board om du ikke har mottatt den.

Sjekklister for «Våtrom, kjøkken og ventilasjon» og «Avfall og skadedyrbekjempelse» sendes ut til høsten.

Takk for at du bidrar til at Borettslaget Kollektivet er et trygt og sikkert sted å bo!

STYRET

Bytte av brannslukningsapparat tirsdag 25. september

Informasjon fra styret angående avtale med Norsk Brannvern

I forbindelse med at boligsammenslutningen har en avtale med Norsk Brannvern, vil de komme for å levere ett pulverapparat til hver boenhet hos oss

Tirsdag 25. september fra klokken 10:00.

Norsk Brannvern vil levere ut ett pulverapparat til hver boenhet. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere. Det er viktig at du setter det gamle apparatet utenfor leilighetsdøren før Norsk Brannvern kommer, slik at de får med seg dette.

Ved spørsmål, vennligst kontakt styret. Eventuelt Norsk Brannvern på post@norskbrannvern.no

KONTROLL AV RØYKVARSLERE OG UTSKIFTING AV BRANNSLUKNINGSAPPARAT

Anticimex fortsetter nå kontrollen av røykvarslere

MANDAG 17. SEPTEMBER MELLOM KL. 15.00-21.00

Styret ber alle om å sørge for at det er tilgang til leiligheten sin i dette tidsrommet.  NB: Dette gjelder kun beboere som ikke fikk sine røykvarslere kontrollert i våres.

Da det viser seg at våre brannslukningsapparater har gått ut på dato har styret innhentet tilbud på nye brannslukningsapparater og gjort en avtale med Norsk Brannvern om utskifting av de gamle pulverapparatene. De vil levere ett apparat til hver boenhet tirsdag 25. september fra kl. 10.00 og de vil også ta de gamle apparatene i retur.

Det er ikke å nødvendig være hjemme denne dagen, og det vil komme et eget oppslag med nærmere informasjon.