Meny fellesmiddag i borettslaget uke 10

Tirsdag 3/3:  Dessverre ingen servering

Onsdag 4/3: Glad laksepanne m/blomkål, brokkoli og poteter. Kaffe og te

Torsdag 5/3: Mors kjøttkaker med ertestuing, potetet, brun saus og tyttebær. Lun eplekake m/is

Velkommen begge dager kl. 17.30

Hilsen gruppe 6

Styret informerer februar 2020

TRIMROM 2020

Det det gamle tilgangssystemet til trimrommet er nå fjernet. Det er fortsatt mulig å få kjøpt ny trimromsnøkkel og betale årsavgiften hos vaktmester. 

AKTIVITETSROMMET

Styret har vedtatt å gi bort stoler og bord som var tilknyttet aktivitetsrommet. Er du interessert i disse stolene eller bordene, kan du ta kontakt med vaktmesteren. Om vi ikke får noen respons innen utgangen av utgangen av denne måneden, legger vi dem ut på Finn.no. Aktivitetsrommet skal være klar til bruk i løpet av mars. 

GJESTEPARKERINGSKORT FOR 2020-2022

De nye kortene har dessverre ikke kommet fra parkeringsselskapet ennå. Styret vil gi beskjed med en gang de kan hentes hos vaktmester. 

HVA SKJER I BORETTSLAGET/HVA JOBBER STYRET MED DENNE VÅREN

Gelendrene på uteområdet er nå ferdigmonter.
Rutiner og regler for leie/bruk av Camilla skal revideres og servise og glass skal suppleres.
Sjekklister for andelseiere for elektrisitet og brannvern skal sendes ut.
Branntrappene på høyblokkene skal sikres slik at det ikke blir mulig å komme inn utenfra.
Styret forsøker å spore opp tekniske tegninger for borettslaget for å kunne få oversikt over blant annet vannrør/stoppekraner og ventilasjonskanaler. 

GJESTEHYBLER

Styret har laget nye regler og rutiner og gjestehyblene har blitt oppdatert med nye tekstiler. Se info på borettslagets nettside. http://www.brlkollektivet.no/?page_id=3310 

ENØK

Veggene i Camilla, trimrommet, aktivitetsrommet, musikkrommet og styrerommet skal etterisoleres før nye enøkvennlig ovner tas i bruk. Styret fortsetter utredning av lysstyring i fellesområder og varmepumper for varmtvannsproduksjon (bergvarmeanlegg og varmegjenvinning av avtrekksluft). 

GENERALFORSAMLING

Årets generalforsamling blir den 27. mai. Frist for innsending av saker til generalforsamlingen er 9. mars. 

VIKTIGE DATOER:

Datoer for vårens styremøter er: 10/3, 16/4 og 14/5
Frist for innsending av saker til generalforsamlingen 9/2
Beboermøte (dato kommer senere)– tema er borettslagets enøk-satsning.
Vårdugnad 6/5 kl. 17-20
Generalforsamling 27/5

Styret holder «Åpent tid» en halv time før hvert styremøte som vanlig. Møt opp om du har spørsmål eller noe du vil diskutere med oss.
Ønsker du skriftlig kontakt, bruk Lettstyrt: https://kollektivet.lettstyrt.no/contact_board
Du finner mye informasjon om Kollektivet på nettsiden vår: http://www.brlkollektivet.no/

Fellesmiddag i Camilla uke 9

Gruppe 5 inviterer til fellesmiddag i CAMILLA kl 17.30

TIRSDAG 25/2
One pot pasta
Kaffe

ONSDAG 26/2
Ingen servering

TORSDAG 27/2
Fiskesymfoni
m/ rømmesaus og grønnsaker
Kake og is
Kaffe

Velkommen!

Voksne: kr 50,-
Barn: kr 10,-
Ungdom: kr 20,-

Varsel om generalforsamling i Borettslaget Kollektivet

TIL ANDELSEIERE I BORETTSLAGET KOLLEKTIVET

Iht. gjeldende lov varsles det herved om at ordinær generalforsamling i Borettslaget Kollektivet vil bli avholdt 27.05.20.

Frist for innmelding av saker er 09.03.20.

Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på generalforsamling.

For å sikre effektiv og god behandling av slike saker, ber styret om følgende:

  • Det bør gå klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamling.
  • Forslagsstilleren formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe møtet med å behandle og ta stilling til saken.
  • Hvis en sak anses lite egnet for behandling på generalforsamling, vil styret drøfte med deg om saken heller bør behandles på et styremøte eller beboermøte etter generalforsamling. Du kan også be om et møte med styret om du er i tvil.

Alle innmeldte saker må leveres skriftlig til https://kollektivet.lettstyrt.no/contact_board eller styret postkasse i nr. 96 innen fristen.

Egen innkalling til generalforsamling med vedlegg vil sendes ut mellom 8 og 20 dager før ordinær generalforsamling

HOVSETER 13.02.20

Styret