Til alle elbileiere i Borettslaget Kollektivet

VIKTIG MELDING FRA GARASJEEIER (LANDING SØR):

Vi har vært på befaring med elektriker og fått bekreftet at det elektriske anlegger i parkeringshuset ikke er dimensjonert for lading av elbiler. Dette kan i ytterste konsekvens resultere i brann og et erstatningsansvar. Vi må derfor be om at dette opphører omgående.

De som har montert ladere må fjerne disse og det er ikke lov til å lade via stikkontaktene i anlegget. Vi vil også benytte anledning til å si at montering av ladere ikke har blitt godkjent og det har heller ikke blitt betalt for merkostnaden dette har påført eier av anlegget. Det vil bli foretatt kontroll om 2 uker og dersom utstyr oppdages vil dette bli fjernet på bekostning av den som benytter parkeringsplassen. Likeledes vil stikkontakter som benyttes til lading bli fjernet på bekostning av den som benytterparkeringsplassen.

Mvh

Hans Even Helle

Landing Sør AS

 

Dette brevet er også hengt opp i alle oppganger  og satt på frontruten til elbilene i garasjen. Ønsker noen å få kontakt med Landing Sør, finner dere kontaktinfo der.

Styret informerer juni

Det nye styret er nå konstituert og består av:

Styremedlemmer

Solveig Wahl Ekedahl (styreleder)

Morten Rambech Dahl (nestleder)

Roman Grinsted

Turid Dahlen Thofte

Henrik Paulov Hammer

Varamedlemmer

Knut Bryn

Saurav Sharma

Generalforsamling 2018

Protokoll fra generalforsamlingen er lagt ut på nettsiden og kan også fås i papirutgave hos vaktmester Eriksen.

Avregning strøm

USBL har nå avregnet strømmen for 2017 og 2018 og sendt ut brev til andelseierne.

Sommerinfo

Styret har ferie fra uke 27 til 32. E-poster og henvendelser på Lettstyrt vil leses og besvares sporadisk. Vaktmester Eriksen har ferie i uke 29 og 30. Det vil komme eget oppslag om hvilke styremedlemmer som kan kontaktes ved eventuelle akutte situasjoner.

Kos dere på balkongen i sommer, men husk husordensreglene og ta hensyn til naboene rundt deg. Vær forsiktig når du vanner, du må ikke la det renne ned til naboene under!

Det ikke lov til å grille på borettslagets fellesområder i sommer.

Slipp ikke uvedkommende inn i bygget, hold spesielt oppsyn med takterrasser og branntrapper og hold branndørene lukket.

Styret ønsker alle en riktig god sommer!

Informasjon fra Hovseterløftet

UTROLIG MEN SANT – nå ferdigstilles «104»-plassen i regi av Boligbygg!

På grunn av forsinkelser og konkurs hos entreprenør ble ikke arbeidet ferdigstilt i 2017. Arbeidene startet omsider opp igjen man. 28.mai, og skal ferdigstilles i løpet av juni.

Vi beklager virkelig forsinkelsene – og gleder oss til å få på plass en fin lekeplass til sommerferien!

Spørsmål? Kontakt Eigil Skule i Boligbygg: eigil.skule@bby.oslo.kommune.no

 

Ønsker du å lese mer om Hovseterløftet? Se deres plan for områdesatsning her.