Styret inforermer mai

Dugnad Tirsdag 7. Mai

Tirsdag 7.mai skal det være dugnad i borettslaget fra kl 1700-2000. Vi skal rydde, feie og rake utendørs og trimrommet skal få en vårrengjøring. Vi serverer pølser, og har noen anledning til å bake, så blir det kaffe og kaker også. Vi håper på godt oppmøte, godt humør og godt vær!

 Ventilasjonsrens

Vi har fått tilbakemelding fra ventilasjonsrensen PowerClean gjorde for oss i månedsskifte mars/april. Basert på tilbakemeldingene vil styret ta kontakt med de som har fått merknader.

Beboermøtet

På beboermøtet tirsdag 30. april ble det presentert mulige Enøk-tiltak for borettslaget og ny renovasjonsløsning. Takk for fremmøte og nyttige innspill. Powerpointene fra møtet vil bli lagt på Lettstyrt.

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er mandag 27. mai. På generalforsamlingen skal styreleder, ett styremedlem og varamedlemmer velges. Valgkomiteen har satt i gang med sitt arbeid. Se egne oppslag.

Innkallingen til generalforsamlingen sendes snart til trykkeriet og deles ut så snart den blir klar.

Kommunikasjonskanaler i borettslaget

Det ligger informasjon på vår nettside www.brlkollektivet.no. For å få kontakt med styret brukes Lettstyrt. Ønsker du å snakke med styret, er det «åpen tid» en halvtime før hvert styremøte. Facebook-gruppen brukes til hygge og nytte.

 

Viktige datoer

Vårdugnad 7. Mai Kl. 17.00 – 20.00
Generalforsamling 27. Mai Kl. 18.00

 

Velkommen til vårdugnad

                                             

 

 

 Tirsdag 7/5-1 kl. 17.00-20.00                                                               

Vi skal rydde, feie og rake utendørs og trimrommet skal få en vårrengjøring. 

Vi serverer pølser og har noen anledning til å bake, så blir det også kaffe og kaker.

Vi håper på godt oppmøte, godt humør og godt vær!

 STYRET

Velkommen til beboermøte

på Camilla tirsdag 30.04. kl. 19.00

Styret informerer om saker til generalforsamlingen og det vil være rom for diskusjoner og spørsmål. Temaene er:

Energiøkonomisering og søppelbrønner

Servering av kringle, kaffe og te

STYRET

Viktig HMS-informasjon til alle beboere

Styret har nå oppdatert HMS-sidene på borettslagets nettside http://www.brlkollektivet.no/?page_id=2703 og revidert HMS-planen (ligger på Lettstyrt). Gi oss gjerne tilbakemelding om du finner feil eller mangler.

Sammen skal vi forebygge faren for brann, feil på det elektriske anlegget, vannlekkasjer m.m.

Som beboer (gjelder også hybelboere) er du pliktig til å føre tilsyn i egen leilighet og styret har ansvar for å informere dere om disse pliktene. Styret må også dokumentere at arbeidet er blitt gjort og har derfor utarbeidet fire sjekklister som sendes ut en gang pr. år. Disse sendes ut og fylles ut digitalt, men kan også fås i papirformat hos vaktmester (fylles ut og returneres til vaktmester innen 30.04.19).

Bilderesultat for sjekkliste

Sjekklister for brannvern og elektrisitet er nå sendt på epost fra Lettstyrt. Send oss en henvendelse på Lettstyrt: https://kollektivet.lettstyrt.no/contact_board om du ikke har mottatt den.

Sjekklister for «Våtrom, kjøkken og ventilasjon» og «Avfall og skadedyrbekjempelse» sendes ut til høsten.

Takk for at du bidrar til at Borettslaget Kollektivet er et trygt og sikkert sted å bo!

STYRET