Vaktmesteren er på ferie i uke 28, 29 og 30

Han vil ikke være tilgjengelig for borettslagets beboere i denne perioden.

Styret vil sørge for at de viktigste vaktmesteroppgavene blir utført. Vaktmesterens mobil vil også bli sjekket daglig, så send en SMS om du har en forespørsel.

Ved beredskapssituasjoner og akutte situasjoner skal styreleder Solveig Ekedahl kontaktes på mobil 900 67 128.

Hvis hun ikke er tilgjengelig, kontakt Turid Dahlen Thofte på mobil 466 33 733.

Styret informerer juni 2019

Det nye styret er nå konstituert og består av:

Styremedlemmer: Solveig Wahl Ekedahl (styreleder), Morten Rambech Dahl (nestleder), Turid Dahlen Thofte, Knut Bryn og Henrik Paulov Hammer.

Varamedlemmer: Einar Jansen og Jon Pelle Kjellstrøm

Generalforsamling 2019

Protokoll fra generalforsamlingen er lagt på Lettstyrt (ikke nettsiden som før) og kan også fås i papirutgave hos vaktmesteren.

Styret fremmet forslag på årets generalforsamling om å stenge søppelsjaktene og gå over til et nytt avfallssystem med søppelbrønner. Forslaget ble nedstemt med 23 for og 16 mot (trengte 2/3 flertall). Styret har i ettertid fått tilbakemelding om at flere som i utgangspunktet var positiv til søppelbrønner, allikevel stemte nei. Vi ønsker derfor å kartlegge om det er grunnlag til å ta opp saken ved å sende ut et spørreskjema. Den vil bli sendt ut elektronisk, men vil også ligge i papirutgave hos vaktmester!

Takterrasser

Styret har nå lagt til rette for at takterrassene i 96/98 skal være et hyggelig sted å være! Gulvene er oljet, råtne plantekasser og møbler er fjernet. Vi har kjøpt inn bord og 2 benker på begge takterrassene. Det vil også bli kjøpt inn et hengetøyestativ begge steder fra IKEA, hengekøyen kjøper du selv! Så nå er det bare å plante og kose seg!

Men vi trenger 2-3 ansvarlige på hver terrasse som kan ta litt ansvar, Gi beskjed på Lettstyrt! Husk å vanne!

Uteområdet

Plen på området mellom gjesteparkering og gangvei

Gartnerne fra Planteland kommer i uke 25 for å opparbeide området og så plenfrø. De vil også fjerne tre døde busker foran nr. 100.

Insektsvennlig område

På oppfordring fra flere beboere om å gjøre borettslagets områder mer insektsvennlig, vil nå plenen på haugen foran lavblokken gjøres om til en kløvereng. Vi vil også plante andre insektsvennlige blomster og bygge eller kjøpe et insektshotell. Om vi får det til, vil vi ha en liten luke- og plantedugnad i uke 26. Mer info kommer. Ta kontakt om du er interessert i å bli med!

Asfaltering

Område foran nr. 96 vil asfalteres i uke 27.

Sommerinfo

Styret har ferie fra uke 27 til 32. E-poster og henvendelser på Lettstyrt vil leses og besvares sporadisk. Vaktmester Eriksen har ferie uke 28, 29 og 30. Det vil komme eget oppslag om hvilke styremedlemmer som kan kontaktes ved eventuelle akutte situasjoner.

Kos dere på balkongen i sommer, men husk husordensreglene og ta hensyn til naboene rundt deg. Vær forsiktig når du vanner, du må ikke la det renne ned til naboene under!

Det er ikke lov å grille på borettslagets fellesområder i sommer.

Slipp ikke uvedkommende inn i bygget, hold spesielt oppsyn med takterrasser og branntrapper, og hold branndørene lukket!

Neste styremøte

12. august kl. 18.30 – 20.30

Det blir «Åpen tid» fra 18.00 til 18.30!

Styret ønsker alle en riktig god sommer!

Oppryddingsaksjon i sykkelbodene, Tirsdag 4. juni, 2019

Sykkelbodene i borettslaget er fylt opp med mange sykler som tydeligvis ikke er i bruk, og heller ikke har vært det på lenge. Det kan være «fraflyttede» sykler, fravokste sykler og sykler som av andre årsaker ikke benyttes. Dette gjør det vanskelig for de som bruker syklene sine å finne plass.

Den enkelte anmodes om snarest å fjerne sine sykler som ikke lengre skal brukes.

Det er på tide med en opprydding: Alle som har sykler i sykkelboden må merke disse med: Fullt navn, blokk, etasje og telefonnummer innen Mandag 3. juni.

Sykler som ikke er merket vil bli kastet eller gitt bort til et veldedig formål.

Du finner merkelapper og hyssing i posen på oppslagstavla i  oppgangen.

Spørsmål kan rettes på mail til :  gerd_sylvi_sellevold@hotmail.com     

Hilsen styret.